De kortzichtigheid van FTK en Solvency 2

FTK en Solvency II lijken in veel opzichten op elkaar, maar gebruiken hierin hun eigen jargon. Voor een artikel over beide systemen heb ik dus een eigen terminologie nodig. Ik gebruik in dit artikel de term moderne waardering als verzamelterm voor FTK en Solvency II....