Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 26 - 30 juni 2024 https://stichting-rol-pensioenfondsen.email-provider.eu/web/bfpr9pwk1c/9hyzsddclz In deze nieuwsbriefZachte verplichtingen Nieuwsbrief 25 - 23 juni 2024 https://stichting-rol-pensioenfondsen.email-provider.eu/web/bfpr9pwk1c/brgaqaggzr In...

Lees meer

Geen overhaaste beslissingen inzake de Wet Toekomst Pensioenen

Geen overhaaste beslissingen inzake de Wet Toekomst Pensioenen Door drs. A.C. Eijgenraam AAG 19 augustus 2022 In deze notitie zal ik uiteenzetten waarom het uiterst onverstandig zou zijn om overhaaste beslissingen te nemen inzake de Wet Toekomst Pensioenen. In het...

Lees meer

Waarom houdt DNB zo krampachtig vast aan de risicovrije rente?

Historisch perspectief Om te begrijpen waarom DNB zo krampachtig vasthoudt aan de risicovrije rente moeten we een kleine dertig jaar terug in de tijd gaan. Ter invulling van de harmonisatie van Europese regelgeving had de Verzekeringskamer – die in 2004 zou fuseren...

Lees meer

Waarom de Wet Toekomst Pensioenen er niet moet komen

Het huidige stelsel Tegen het huidige stelsel bestaan de nodige bezwaren. Garantie niet waargemaakt Ten eerste garandeert het huidige stelsel de pensioenen, maar maakt het die garantie niet waar. Er wordt wel gezegd, dat de huidige pensioenen niet gegarandeerd zijn,...

Lees meer

ANBI gegevens

Stichting ROL Pensioenfondsen is door de belastingdienst erkend als ANBI instelling. Daartoe is de stichting verplicht bepaalde gegevens op de website te plaatsen. Hieronder volgende de desbetreffende gegevens. De stichting heet Stichting ROL Pensioenfondsen Het...

Lees meer

Hoe maken we dit waar?

Het duurde negen jaar om tot een pensioenakkoord te komen. Daarna is men al drie jaar bezig om dit uit te werken en dat is nog altijd niet af. Dan nog weer vijf jaar om het te implementeren. Veel politici en andere betrokken in het pensioendossier snakken naar het...

Lees meer

Maakt het pensioenakkoord haar doelstellingen waar?

Samenvatting: In het pensioenakkoord staan drie doelstellingen. Uit de communicatie over het akkoord blijken nog vijf (informele) doelstellingen als evidente verwachtingen bij het publiek te liggen. In dit artikel gaan we in op de vraag of het pensioenakkoord haar...

Lees meer

Antwoorden op pensioenvragen van Kamerleden van 4 november 2020

Op 4 november 2020 was er in de Tweede Kamer een ronde-tafelbijeenkomst over het pensioenakkoord. Kamerleden konden vragen stellen aan deskundigen van verschillende achtergronden. Het voorstel om mij, als geestelijk vader van het alternatief ROL Pensioenfondsen, ook...

Lees meer

En waardeoverdrachten dan?

Er is een vraag binnengekomen over waardeoverdrachten. ROL beschouwt een pensioenverplichting als een verplichting die het fonds zelf moet nakomen. Hoe verhoudt dit zich tot het recht op waardeoverdracht? In het pensioenakkoord is het makkelijker maken van...

Lees meer

Wat doen pensioenstelsels met coronaverliezen?

In de eerste maanden van 2020 is de wereld in de ban geraakt van het coronavirus. Het virus heeft grote invloed op de volksgezondheid, op de persoonlijke vrijheden, op de economie en op de financiële markten. De eerste drie kunnen ingrijpend uitwerken op het dagelijks...

Lees meer

Verschillen met FTK

Voor de verschillen met het FTK kunnen we kijken naar de verschillen in het model, dat wil zeggen de opzet van de regels en naar de uitkomsten Modelmatige verschillen De ROL is als model de doorontwikkeling van het FTK. FTK is ooit begonnen als wettelijke vastlegging...

Lees meer

Overeenkomsten ROL met FTK

Het pensioenstelsel, waar het FTK deel van uit maakt wordt internationaal gezien als een van de beste ter wereld, zo niet het beste. Onder de ROL worden verschillende aspecten daarvan meegenomen. Zo is zowel onder FTK als onder de ROL een DB pensioen, oftewel een...

Lees meer

Overeenkomsten ROL met Pensioenakkoord

Het pensioenakkoord is er gekomen omdat er behoefte was aan bepaalde verbeteringen in het stelsel. ROL bevat enkele van die verbeteringen. Zo stappen beide systemen af van de focus op korte termijn zekerheid, waardoor de optimale beleggingsmix voor langlopende...

Lees meer

Verschillen met pensioenakkoord

Voor de verschillen met het pensioenakkoord kunnen we kijken naar de verschillen in het model, dat wil zeggen de opzet van de regels en naar de uitkomsten. Modelmatige verschillen Modelmatig is het pensioenakkoord heel simpel geworden. Er zijn geen aanspraken meer; de...

Lees meer
Waarom gaat het pensioenakkoord teleurstellen?

Waarom gaat het pensioenakkoord teleurstellen?

In het pensioenakkoord is afgesproken, dat het pensioen onzekerder moet worden. Door minder bescherming te bieden kan geld bespaard worden, dat kan worden ingezet voor snellere indexatie. Aan deze keuze liggen twee veronderstellingen ten grondslag. Ten eerste de...

Lees meer

Ach, die rekenrente: heeft de ander ongelijk?

Nu ook met het pensioenakkoord pensioenkortingen niet van tafel zijn laait de discussie over de rekenrente weer opnieuw op. Waarom staan partijen toch zo onverzoenlijk tegenover elkaar als het om de rekenrente gaat?

Lees meer

Een ROL model voor een zeker pensioen

Pensioenen staan onder druk. Jongeren geloven niet meer, dat er voor hen nog wat in de pot zit en ouderen klagen steen en been, dat hun pensioenen zelfs in de huidige relatief gunstige economische tijden steeds minder waard worden, omdat ze niet meegroeien met de...

Lees meer