maandag 9 mei 2022 | Archief

ANBI gegevens

Stichting ROL Pensioenfondsen is door de belastingdienst erkend als ANBI instelling. Daartoe is de stichting verplicht bepaalde gegevens op de website te plaatsen. Hieronder volgende de desbetreffende gegevens.

De stichting heet Stichting ROL Pensioenfondsen

Het fiscaal nummer is 862992552

Contactgegevens:

  • Mail: info@inforol-pensioenfondsen-nl
  • Telefoon: 06-52789609
  • Postadres: Henry van de Veldestraat 12, 3822 EG Amersfoort

De doelstelling is om geld in te zamelen om een beter pensioenstelsel mogelijk te maken.

De Wet Toekomst pensioenen is op 30 mei 2023 in de Eerste Kamer aangenomen. Er komen echter steeds meer tekortkomingen komen aan het licht. Dat is niet verwonderlijk. De wetenschappelijke basis voor het wetsvoorstel is uiterst gammel. Daardoor zullen de resultaten met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid negatieve verrassingen gaan bevatten.

ROL Pensioenfondsen is een oplossing voor de aankomende problemen, die begint bij het leggen van een wetenschappelijke solide basis voor een goed en passend risicomodel. Vanuit de wetenschappelijke basis is een aanpassing van de wet te bouwen met voorspelbaar veel betere resultaten.

De wetenschappelijke innovatie is er als theoretisch concept al wel en wordt door sympathisanten en verschillende deskundigen ondersteund. Maar om ook sceptici te overtuigen is veel verdere uitwerking nodig. Daar is geld voor nodig. Stichting ROL Pensioenfondsen werft fondsen om dit geld bij elkaar te krijgen.

Daartoe is er nu een wekelijkse nieuwsbrief die goed ontvangen wordt en mensen informeert over het alternatief. De stichting legt ook contacten met politici in Eerste en Tweede Kamer en met vertegenwoordigers van ouderenorganisaties.

Het bestuur bestaat uit Arno Eijgenraam, voorzitter en Marco Verwoerd, algemeen bestuurslid

De beloning van de bestuurders bestaat uit niet meer dan het genoegen om maatschappelijk relevant bezig te zijn. Met andere woorden, zij zijn onbezoldigd.

In 2021 is de stichting opgericht. De activiteiten bestaan uit een nieuwsbrief en het leggen van contacten met relevante spelers in het veld.

Woordenlijst

ROL is een innovatieve manier van pensioen-rekenen. Waar de politieke discussie gaat over òf-òf-vragen, realiseert de ROL èn-èn.

  • Èn nominale zekerheid (geen kortingen van pensioenen meer);
  • Èn snellere indexatie voor ouderen (aanpassen van pensioen aan gestegen prijzen), sneller nog dan het pensioenakkoord;
  • Èn pensioenzekerheid voor jongeren;
  • Èn grote kans op een volledig geïndexeerd pensioen voor jongeren;
  • Èn stabiele premies op ongeveer het huidige niveau.

Dit is niet te mooi om waar te zijn. Dit is slimmer rekenen. Actuaris Arno Eijgenraam kan politieke discussies overbodig maken door al deze doelstellingen tegelijk te realiseren.

Gerelateerde berichten

De haalbaarheid van een koopkrachtig pensioen

Onderzoeksrapport. De-haalbaarheid-van-een-koopkrachtig-pensioenDownloaden

Lees meer

Koopkrachtig Solidair Pensioen, onze nieuwe naam

Om beter duidelijk te maken waar we voor staan introduceren wij een nieuwe naam: Koopkrachtig Solidair Pensioen.

Lees meer