maandag 2 mei 2022 | Archief

Hoe maken we dit waar?

Het duurde negen jaar om tot een pensioenakkoord te komen. Daarna is men al drie jaar bezig om dit uit te werken en dat is nog altijd niet af. Dan nog weer vijf jaar om het te implementeren. Veel politici en andere betrokken in het pensioendossier snakken naar het einde van deze operatie. Dan is terugsturen naar de tekentafel geen populaire boodschap.

De enige manier om een alternatief idee politiek haalbaar te maken is het volledig uitgewerkt, in hapklare brokken en gebruiksklaar, aan te leveren. Zodat de politiek en de bedrijfstak alleen nog maar ja hoeven te zeggen. En dat kan. ROL Pensioenfondsen kan snel worden uitgewerkt. Het is namelijk een technische innovatie, vrijwel zonder politieke keuzes. Maar om het helemaal gebruiksklaar te maken is nog wel wat verdere uitwerking nodig. Dat is geen probleem, maar daar is wel geld voor nodig, naar schatting € 100.000 tot € 150.000.

Stichting ROL Pensioenfondsen zamelt geld in om dit te financieren. Wilt u helpen? Dat kan. Totdat de stichting reen eigen bankrekening heeft kunt u storten op NL59 INGB 0388 9308 37 t.n.v. A.C. Eijgenraam.

Woordenlijst

ROL is een innovatieve manier van pensioen-rekenen. Waar de politieke discussie gaat over òf-òf-vragen, realiseert de ROL èn-èn.

  • Èn nominale zekerheid (geen kortingen van pensioenen meer);
  • Èn snellere indexatie voor ouderen (aanpassen van pensioen aan gestegen prijzen), sneller nog dan het pensioenakkoord;
  • Èn pensioenzekerheid voor jongeren;
  • Èn grote kans op een volledig geïndexeerd pensioen voor jongeren;
  • Èn stabiele premies op ongeveer het huidige niveau.

Dit is niet te mooi om waar te zijn. Dit is slimmer rekenen. Actuaris Arno Eijgenraam kan politieke discussies overbodig maken door al deze doelstellingen tegelijk te realiseren.

Gerelateerde berichten

De haalbaarheid van een koopkrachtig pensioen

Onderzoeksrapport. De-haalbaarheid-van-een-koopkrachtig-pensioenDownloaden

Lees meer

Koopkrachtig Solidair Pensioen, onze nieuwe naam

Om beter duidelijk te maken waar we voor staan introduceren wij een nieuwe naam: Koopkrachtig Solidair Pensioen.

Lees meer