Alle toelichtingen ROL

Waarom is de WTP onhoudbaar?

Een toekomstbestendig stelsel, dat was de doelstelling van het pensioenakkoord in 2019. Nu dit akkoord is uitgewerkt in de Wet toekomst pensioenen constateren we, dat het tegenovergestelde is bereikt. Operationele risico's van de transitie Om te beginnen is daar de...

Lees meer

Plan van aanpak Stichting ROL Pensioenfondsen

Stichting ROL Pensioenfondsen heeft een plan om de solidariteit terug te brengen in de pensioenwetgeving en daarmee koopkrachtbehoud voor gepensioneerden opnieuw mogelijk te maken. Het idee is, dat er naast het solidaire en het flexibele contract een derde contract...

Lees meer

Karaktermoord

Karaktermoord Dit artikel verscheen eerder in Pensioen & Praktijk 2023-02 van mei 2023.

Lees meer

Doneren?

Stichting ROL Pensioenfondsen heeft geld nodig om haar idee dusdanig uit te werken, dat niet alleen sympathisanten, maar ook sceptici overtuigd kunnen worden. Wilt u ons steunen? Doneer dan op NL77TRIO0320649903 t.n.v. Stichting ROL Pensioenfondsen.

Lees meer

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 28 - 14 juli 2024 https://stichting-rol-pensioenfondsen.email-provider.eu/web/bfpr9pwk1c/6yke2ircjs In deze nieuwsbrief- Politiek sentiment- Lappendeken Nieuwsbrief 27 - 7 juli 2024...

Lees meer

Waardoor heeft het FTK gefaald?

Voordat een arts een patiënt de goede behandeling kan voorschrijven zal zij eerst een goede diagnose moeten stellen. Om dat te kunnen doen zal zij niet alleen vragen wat de klachten zijn, maar doorvragen naar achtergronden om zo te kunnen vaststellen waar de klachten...

Lees meer

Wat is het idee?

Bij de ROL wordt voor de rekenrente onderscheid gemaakt tussen verplichtingen die gedekt worden door vastrentende waarden en verplichtingen die door zakelijke waarden worden gedekt. Vastrentende waarden Voor verplichtingen die door vastrentende waarden worden gedekt,...

Lees meer

Hoe zeker is het?

De pensioendiscussie wordt nogal vertroebeld doordat er verschillende betekenissen van het woord zekerheid door elkaar gebruikt worden. Ik onderscheid mathematische zekerheid en maatschappelijke zekerheid. Mathematische zekerheid is 100% zekerheid. Als het vandaag...

Lees meer

Pensioen in muziek

https://www.youtube.com/watch?v=uBNL0-IujLM Politiek, vaktechniek, rekenrente, indexatie, koopkrachtplaatjes. Allemaal heel belangrijk als het gaat om het bouwen van een goed pensioenstelsel. Maar zeker zo belangrijk is het om voor ogen te houden waar het nu allemaal...

Lees meer

Pensioen ABC voor dummy’s

Aanspraak Een aanspraak is een ontvangen toezegging. In het oude stelsel zegt een pensioenfonds een bepaald pensioen toe. De deelnemer heeft dan een aanspraak op dat pensioen. Dat betekent, dat hij erop mag rekenen dat hij dat pensioen daadwerkelijk gaat krijgen. De...

Lees meer

Waarom werkt het?

Een belangrijke basis voor risicomanagement is de moderne portefeuilletheorie. Volgens die theorie is de mens van nature risicoavers. Hij wil geen risico lopen, tenzij daar een beloning tegenover staat. Volgens de theorie is er ook een marktprijs voor risico (of...

Lees meer

Beleggen onder ROL

Hoe pensioenfondsen gaan beleggen onder de ROL zal zich autonoom moeten ontwikkelen. Toch zijn er op voorhand al enkele zaken die nu al voorspeld kunnen worden. De ROL is gebaseerd op het uitmiddelen van beleggingsrisico’s op lange termijn. Het lijkt daarom evident,...

Lees meer