woensdag 14 juni 2023 | Berichten, Vaste berichten

Plan van aanpak Stichting ROL Pensioenfondsen

Stichting ROL Pensioenfondsen heeft een plan om de solidariteit terug te brengen in de pensioenwetgeving en daarmee koopkrachtbehoud voor gepensioneerden opnieuw mogelijk te maken.

Het idee is, dat er naast het solidaire en het flexibele contract een derde contract gebouwd wordt, het ROL contract. In het ROL contract blijft de degressieve opbouw (vooralsnog) intact, omdat dit de nieuwe standaard is en enige consistentie binnen de markt is gewenst in verband met mensen die van baan wisselen. Maar herstel van de solidariteit tussen generaties is wel de basis voor dit derde contract.

ROL Pensioenfondsen zal één van de drie opties zijn waar fondsen uit kunnen kiezen. Maar de welvaarswinst die gepaard gaat met het terugbrengen van de solidariteit tussen generaties zal deze optie zo veel beter maken dan de ander twee, dat er vanzelf druk op fondsbestuurders zal ontstaan om hiervoor te kiezen.

ROL Pensioenfondsen kent een groeiende schare aanhangers, zowel onder het publiek als onder pensioendeskundigen. Maar voor toonaangevende spelers in de Kamer en het ministerie is de mening van De Nederlandsche Bank (DNB) erg belangrijk. DNB heeft zich expliciet achter de Wet toekomst pensioenen geschaard, hoewel zij twijfelt aan de toereikendheid van de kwaliteit van de data van pensioenfondsen. Dat betekent dat belangrijke spelers in de pensioendiscussie ROL Pensioenfondsen aanvankelijk zullen benaderen vanuit een sceptische houding.

Om door die sceptische houding te breken is een aanpak langs drie lijnen nodig: een gedetailleerde (juridische) uitwerking, een doorrekening op een aantal criteria en een wetenschappelijke onderbouwing.

De gedetailleerde juridische uitwerking is nodig om politici, ambtenaren, toezichthouders en pensioenprofessionals het comfort te geven dat ze begrijpen wat er nu precies bedoeld is en hoe het nu precies in elkaar zit. De doorrekening is nodig om aan te tonen dat de resultaten van ROL pensioenfondsen inderdaad beter zijn dan van de beide andere contracten in de Wet toekomst pensioenen.

Maar het onderscheidend vermogen van ROL Pensioenfondsen zit hem in de wetenschappelijke onderbouwing. De juridische uitwerking laat zien hoe het werkt; de doorrekening laat zien, dat het werkt. Maar de wetenschappelijke onderbouwing laat zien waarom het werkt. Dat is belangrijk, omdat sceptici anders bij elke uitkomst van een doorrekening zullen zeggen, dat het komt door een gelukkige keuze van het voorbeeld.

Het uitwerken van dit alles vergt expertise op meer vlakken dan één man kan hebben. Daarom is het nodig om de nodige expertise in te huren. Daarvoor worden nu de fondsen geworven.

Als de fondsen bijeen zijn gebracht, zullen de uitwerkingen worden uitgevoerd. Deze zullen vervolgens aan de politiek en de toonaangevende instanties worden aangeboden.

Parallel hieraan zijn wij al bezig met het leggen van contacten met de politiek en de toonaangevende instanties. De schuivende politieke verhoudingen zoals we die bij de laatste verkiezingen van de Eerste Kamer hebben gezien zijn daarbij overigens in ons voordeel.

Woordenlijst

ROL is een innovatieve manier van pensioen-rekenen. Waar de politieke discussie gaat over òf-òf-vragen, realiseert de ROL èn-èn.

  • Èn nominale zekerheid (geen kortingen van pensioenen meer);
  • Èn snellere indexatie voor ouderen (aanpassen van pensioen aan gestegen prijzen), sneller nog dan het pensioenakkoord;
  • Èn pensioenzekerheid voor jongeren;
  • Èn grote kans op een volledig geïndexeerd pensioen voor jongeren;
  • Èn stabiele premies op ongeveer het huidige niveau.

Dit is niet te mooi om waar te zijn. Dit is slimmer rekenen. Actuaris Arno Eijgenraam kan politieke discussies overbodig maken door al deze doelstellingen tegelijk te realiseren.

Gerelateerde berichten

De haalbaarheid van een koopkrachtig pensioen

Onderzoeksrapport. De-haalbaarheid-van-een-koopkrachtig-pensioenDownloaden

Lees meer

Koopkrachtig Solidair Pensioen, onze nieuwe naam

Om beter duidelijk te maken waar we voor staan introduceren wij een nieuwe naam: Koopkrachtig Solidair Pensioen.

Lees meer