vrijdag 14 augustus 2020 | Opinies

Komende pensioenschok – Wilma Berkhout

Er is nu 13 jaar niet geïndexeerd en soms zelfs gekort. Miljoenen gepensioneerden hebben daar direct in de portemonnee last van, maar ook de werkenden hebben in hun pensioenopbouw hetzelfde gekregen en merken dat straks op hun pensioendatum.
Er komt een nieuw stelsel dat door de vakbonden is geaccordeerd (behalve aarzeling met geen “ja” en geen “nee” bij vakcentrale VCP) en de hoofdlijnennotitie is op 14 juli door de Tweede Kamer  aangenomen. Het wetgevingstraject gaat volgen.

Maar het wordt nog veel erger dan die 13 jaar geen indexatie. Zie het artikel van Jean Frijns en Jelle Mensonides in Mejudice van 6 augustus 2020, “Pensioenakkoord is in deze vorm beslist niet toekomst vast, ”(https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/pensioenakkoord-is-in-deze-vorm-beslist-niet-toekomstvast ). Zie ook het interview met Jean Fijns in PensioenPro van 13 augustus 2020 over voornoemd artikel, “ Jean Frijns: ‘Nieuw stelsel blijft gevoelig voor de rente’ ( https://pensioenpro.nl/pensioenpro/30041105/jean-frijns-nieuw-stelsel-blijft-gevoelig-voor-de-rente) . Vernietigend zijn zij over de uitwerking van het akkoord. Ouderen worden de dupe: hen wacht 35 tot 40% verlaging van het nominale pensioen. Na 13 jaar geen indexatie dat er nog bij?      De fopspeen van de het hogere projectierendement voor werkenden wordt tenietgedaan op het moment van pensionering: “Het pensioenresultaat hangt dus in hoge mate af van de hoogte van de rente rondom het moment van pensionering,” zegt expert en hoogleraar en Jean Frijns in een interview in PensioenPro over het artikel in Mejudice. Dat is op dit moment niet anders. We schieten er dus geen steek mee op. Pechgeneraties zullen blijven. En onder het huidige economisch gesternte kan dat wel eens een generatie van hele lange duur worden..

Nog een pikante ontwikkeling.  De rechter verbood recent een pensioenproduct op de markt, waarbij de regels voor productontwikkeling niet waren nageleefd. “Het [product] is een complex en impactvol pensioenproduct met een variabele uitkering. De hoogte van de uitkering is onder meer afhankelijk van de beleggingsresultaten en gedurende de looptijd kan het product niet worden gewijzigd.”( ….) “Maar min of meer tegelijkertijd wordt er nog een dergelijk ‘complex en impactvol’ pensioenproduct aan de man gebracht, en wel onder de verkoopslogan Iedereen gaat erop vooruit: het nieuwe pensioencontract.  Voor dit nieuwe pensioencontract kunnen de deelnemers bovendien niet zelf kiezen. Ze moeten er door hun arbeidsovereenkomst, sectorale verplichting of invaaroperatie verplicht aan mee doen.” (Zie in PensioenPro van 13 augustus 2020: “Laat AFM kijken naar het nieuwe stelsel,” van Adri van der Wurff).
Met andere woorden, de rechter verbiedt een pensioenproduct dat te link is voor de deelnemers en tegelijkertijd is de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel op exact dezelfde leest geschoeid. Toch gaat de Tweede Kamer er mee akkoord. Op 14 juli 2020 rende niemand van de coalitie weg.

Er is door de handige jongens en meisjes van de “pensioenindustrie ”en SZW zo geknutseld dat het nieuwe systeem in EFFECT niet van het oude afwijkt. Het is de roze olifant van de rekenrente in de kamer, die ze gewoon voor de leek in een tent hebben gezet, om hem aan het oog te onttrekken, maar met de olifant in een tent zetten, is de olifant niet verdwenen.  Hij staat er nog gewoon. Dat zegt ook Jean Frijns als hij het over de gigantische risico’s van de rente heeft. Wat hebben de onderhandelaars van FNV zitten doen? Ik verkeer in veel pensioenkringen, maar iedereen is boos, gefrustreerd en vreest wat er komen gaat. Onnodig en kosten slurpend. De enigen die lachen zijn de werkgevers (dus ook de overheid) met hun vaste premie (daar wijdt Jean Frijns ook vernietigende zinnen aan) en de pensioenindustrie die gigantisch gaat verdienen aan de geldverslindende overgang: de handige jongens en meisjes van de “pensioenidustrie.”
De grote verliezers: alle pensioendeelnemers van Nederland. Het wordt tijd dat de olifant uit de tent wordt gerukt en er vanuit de pensioendeelnemers een pensioenlegioen opstaat dat keihard in verzet gaat. Er is geen nieuw stelsel nodig. Het renterisico moet aangepakt en dat kan met een iets hogere rekenrente, die voorzichtig wordt gehanteerd. Daar is geen zes jaar en gigantisch veel geld voor nodig. Een kleine wetswijziging is voldoende. Het wetsvoorstel ligt al klaar bij Martin van Rooijen. Dan zal er gerechtigheid plaatsvinden. Er is meer dan voldoende geld voor alle generaties.

Arno Eijgenraam (onafhankelijk actuaris en oud-DNB) laat simpel zien hoe alle zogenaamde moderniseringen die de leek logisch lijken, maar in feite een ernstige een verslechtering betekenen (Zie het artikel van 4 augustus 2020 “Uitwerking pensioenakkoord schoffeert haar eigen uitgangspunten.” (https://www.koopkrachtig-solidair-pensioen.nl/berichten/uitwerking-pensioenakkoord-schoffeert-haar-eigen-uitgangspunten/).

De FNV heeft dus exact het tegendeel bereikt van wat ze met de mond hebben beleden te wíllen bereiken. Helaas denkt het grote publiek dat de verkoopslogan, “iedereen gaat erop vooruit, ”van de overheid klopt. Het tegendeel is waar. Voor gepensioneerden dreigt een grote korting van 35 tot 40% van het huidige pensioen. Het heeft de ernstige schijn van overheidscolportatie. Nota bene met het eigen uitgestelde loon van de deelnemers.
Er wacht u een pensioenschok na de verkiezingen.

Wilma Berkhout,

Oud-belastinginspecteur en voorzitter van de ledenraad van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP)

Woordenlijst

ROL is een innovatieve manier van pensioen-rekenen. Waar de politieke discussie gaat over òf-òf-vragen, realiseert de ROL èn-èn.

  • Èn nominale zekerheid (geen kortingen van pensioenen meer);
  • Èn snellere indexatie voor ouderen (aanpassen van pensioen aan gestegen prijzen), sneller nog dan het pensioenakkoord;
  • Èn pensioenzekerheid voor jongeren;
  • Èn grote kans op een volledig geïndexeerd pensioen voor jongeren;
  • Èn stabiele premies op ongeveer het huidige niveau.

Dit is niet te mooi om waar te zijn. Dit is slimmer rekenen. Actuaris Arno Eijgenraam kan politieke discussies overbodig maken door al deze doelstellingen tegelijk te realiseren.

Gerelateerde berichten

De haalbaarheid van een koopkrachtig pensioen

Onderzoeksrapport. De-haalbaarheid-van-een-koopkrachtig-pensioenDownloaden

Lees meer

Koopkrachtig Solidair Pensioen, onze nieuwe naam

Om beter duidelijk te maken waar we voor staan introduceren wij een nieuwe naam: Koopkrachtig Solidair Pensioen.

Lees meer